Ajankohtaista

Täältä löydät Peliklinikan ajankohtaisia tiedotteita.

Peliklinikka on rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus, joka tarjoaa apua myös muusta digipelaamisesta ja netin liikakäytöstä aiheutuviin haittoihin.  Peliklinikka palvelee pelaajia, heidän läheisiään ja heitä työssään kohtaavia ammattilaisia. Palvelut ovat maksuttomia, ja osa palveluista on valtakunnallisia.

Osallistu rahapeliriippuvuuden lääkehoitotutkimukseen

Haluatko osallistua tutkimukseen, jossa tutkitaan nenäsumutteen vaikutuksia rahapelaamiseen? Nenäsumutetta käytetään ennen rahapelaamista tai tilanteissa, joissa on uhka retkahtaa rahapelaamiseen.

Tutkimuslääke on naloksonia sisältävä nenäsumute. Naloksoni on jo markkinoilla oleva turvallinen lääke. Tutkimukseen otetaan 126 henkilöä. Tutkimus kestää 14 viikkoa ja siihen kuuluu neljä käyntiä tutkimuskeskuksessa ja kolme puhelinsoittoa.

Tässä tutkimuksessa puolet tutkittavista saavat lääkeainetta sisältävää tutkimusvalmistetta ja puolet kuuluvat kontrolliryhmään, jossa käytetään lumevalmistetta, joka ei sisällä lääkeainetta.

Tutkimukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta käyttää internettiä: ottaa vastaan ja palauttaa tutkimuslomakkeita ja viestejä, jotka voit tehdä myös mobiililaitteilla.

Testaa soveltuvuutesi tutkimukseen Rahapelilaskurilla

Lisätietoja

Jos olet halukas osallistumaan tutkimukseen, ota yhteyttä ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen: nalgamb(at)thl.fi.

Lisätietoa tutkimuksesta löydät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta 

Talous- ja velkavaikeuksien kohtaaminen rahapeliongelmissa auttavissa tuki- ja hoitopalveluissa

Peliklinikan tutkija Maria Heiskanen kartoitti, miten talous- ja velkavaikeuksista kärsiviä ihmisiä autetaan rahapeliongelmaisille tarkoitetuissa tuki- ja hoitopalveluissa. Rahasta ja talousasioista puhutaan paljonkin rahapeliongelmien hoitopalveluissa, aiheena ovat esimerkiksi rahankäytön kontrolli ja sujuva arki pienemmälläkin budjetilla. Talousasioiden neuvontaa varten asiakkaat ohjataan kuntien ja järjestöjen talous- ja velkapalveluihin. Tärkeintä on kuitenkin ensin saada pelaaminen hallintaan: taloudelle ei voi eikä kannata tehdä mitään ennen kuin pelikäyttäytyminen muuttuu.
Lue loppuun

Peliklinikan esityksiä

Tutustu tutkija Maria Heiskasen esityksiin

Aineistot ja tutkimus Peliklinikalla, Maria Heiskanen 2017 (pdf)

Havaintoja Peliklinikan aineistoista, haasteita palvelujen kehittämiselle, Maria Heiskanen 14.12.2017 (pdf)

Rahapeliriippuvuus – esimerkki hallinnonalat ylittävästä palveluntarpeesta, Maria Heiskanen 26.10.2017 (pdf)

Rahapelaajan velkakierre, Maria Heiskanen 13.12.2017 (pdf)

Puhetta rahasta Peliklinikalla, Maria Heiskanen 26.09.2017 (pdf)

Rahapelikysely 2017 alkaa Peliklinikalla – tietoa kerätään rahapeliongelmaan apua hakevilta pelaajilta

Mitä mieltä olet rahapelien markkinoinnista Suomessa? Oletko tietoinen Veikkauksen pelaamisen hallintatyökaluista? Millaisia seurauksia rahapelaamisella voi olla?

Peliklinikalla alkaa tutkimus, joka kartoittaa suomalaisten rahapelaamista ja rahapelien markkinointiin liittyviä mielipiteitä. Tutkimus on viime vuonna toteutetun kyselyn toinen vaihe ja se on osa laajempaa tutkimushanketta.
Lue loppuun

Arpajaislain uudistushankkeen seuraava vaihe on käynnistettävä välittömästi

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) esitti kirjallisen kysymyksen arpajaislain uudistamisen toisen vaiheen käynnistämisen aikataulusta hallitukselle 14.11.2017. Rahapelien aiheuttamista haitoista on keskusteltu viime viikkoina tiiviisti mediassa. Rahapelaamisen sääntelyn instrumentti eli arpajaislaki on hyvä nostaa mukaan tähän keskusteluun, sillä haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Nämä voidaan määritellä arpajaislain toisessa vaiheessa. Lue loppuun