Julkaisut, raportit ja tutkimus

Peliklinikka ehkäisee pelihaittoja tekemällä peliongelmasta näkyvämmän ja madaltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä. Sen toimintaan on kiinteästi kytketty tutkimus, arviointi ja seuranta. Tehtävänä on välittää tietoa ja kokemusta alueellisesti ja valtakunnallisesti. Peliklinikka myös tuottaa ja kuvaa arvioitavia työkäytäntöjä muualla hyödynnettäviksi.

Näillä sivuilla julkaistaan Peliklinikalla tuotettuja tai Peliklinikan toimintaan liitttyvä raportteja sekä muita sen toiminnan kautta syntyneitä julkaisuja.

PELIKLINIKAN RAPORTIT JA SELVITYKSET

Talous- ja velkavaikeuksien kohtaaminen rahapeliongelmissa auttavissa tuki- ja hoitopalveluissa

Tutkija Maria Heiskasen vuonna 2018 julkaistussa kartoituksessa kysyttiin Peliklinikan työntekijöitä, miten he auttavat talousvaikeuksissa olevia asiakkaitaan ja minkälaiset teemat nousevat keskusteluun asiakkaiden kanssa.

Maria Heiskanen (2018): Talous-ja velkavaikeuksien kohtaaminen rahapeliongelmissa auttavissa tuki-ja-hoitopalveluissa (pdf)

Peliklinikan toimintakatsaus 2015–2016

Pääpaino toimintakatsauksessa on Peliklinikan toiminnan (Peluuri, Tieto- ja tukipiste Tiltti, avohoito ja sen päivystystoiminta) esittely vuosina 2015–2016.  Katsauksessa käydään läpi pelihaittojen kannalta oleelliset muutokset Peliklinikan toimintaympäristössä raportointivuosien aikana

Peliklinikan Toimintakatsaus 2015 – 2016 (pdf)

Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin päihde- ja psykiatrisilla poliklinikoilla 2016

Peliklinikan avohoidon asiakkaiden asiakastutkimuksessa kävi ilmi, että Peliklinikan palveluja käyttävillä ihmisillä on myös mielenterveysongelmia. Tästä heräsi tarve selvittää, kuinka paljon rahapeli- ja digipeliongelmista kärsiviä ihmisiä on Helsingin psykiatristen poliklinikoiden, nuorisoasemien ja päihdeklinikoiden asiakkaina.

Tulokset kertovat, että rahapeli- ja digipeliongelmaisia ihmisiä kohdataan poliklinikoilla ja yhteistyötä poliklinikoiden ja rahapeliongelmien hoitoon erikoistuneen Peliklinikan välillä tulisi parantaa.
Lue uutinen selvityksestä

Tutustu selvitykseen

Peliklinikan hankekauden 2010-2014 loppuraportti

Tämä raportti kertoo Peliklinikan ensimmäisen hankekauden 2010–2014 toiminnasta ja tuloksista. Tulokset kertovat, että erikoistunut palvelu tavoittaa ongelmapelaajat. Tavoitteena oli hoitoon hakeutumisen kynnyksen madaltaminen, ja Peliklinikka onkin tavoittanut asiakasryhmiä, jotka aikaisemmin eivät hakeneet apua juuri peliongelmaansa. Avohoidon asiakastiedoista koottu tietokanta puolestaan tarkentaa olennaisesti kuvaa suomalaisesta rahapeliongelmasta.

Näihin kokemuksiin pohjautuen on selvää, että Suomeen tarvitaan ainakin yksi valtakunnallinen rahapeliriippuvuuden hoidon kehittämiseen keskittyvä yksikkö. Menetelmien kokeilu ja kehittäminen edellyttävät riittävän suurta asiakasmäärää ja kehittämisorientoituneita työntekijöitä, joita Peliklinikan kaltainen yksikkö voi tarjota.

Peliklinikan hankekauden 2010-2014 loppuraportti (pdf)

Peliklinikan väliraportti 2014

Raporttiin on koottu keskeisiä havaintoja ja tuloksia kolmen ensimmäisen kolmen toimintavuoden ajalta.

Peliklinikan Väliraportti 2014 (pdf)

Toimintakatsaus 2012

Peliklinikan toimintakatsaus 2012 esittelee Peliklinikan toimintaa ja asiakastilastoja. Katsauksessa tarkastellaan asiakasvolyymia ja eri palvelujen käyttöastetta, asiakkaiden sosioekonomista taustaa, pelaamisen ja peliongelman ilmenemismuotoja, asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä pelaajien läheisiä. Katsauksessa on omana osiona Peluurin puolivuosiraportti 2012.

Peliklinikka Toimintakatsaus 2012 (pdf)

Toimintakatsaus 2011

Toimintakatsaus 2011 perustuu Peliklinikan ensimmäisen vuoden kokemuksiin ja siinä kertyneeseen aineistoon. Toimintakatsauksen painopiste on asiakkaille annettujen palvelujen ja asiakkaiden kuvauksessa. Katsauksen ensimmäinen osio – Väliraportti 2011 – esittelee Peliklinikan toiminta-ajatuksen, palvelut sekä palveluiden käyttäjien määrät 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Peliklinikka Toimintakatsaus 2011 (pdf)

Peliklinikan toimintakertomukset

Peliklinikan viralliset vuosikertomukset tilastoineen:

Peliklinikan toimintakertomus 2013 (pdf)

Peliklinikan toimintakertomus 2012 (pdf)

Peliklinikan toimintakertomus 2011 (pdf)

Peliklinikan toimintakertomus 2010 (pdf)

PELIKLINIKAN ESITYKSIÄ

Aineistot ja tutkimus Peliklinikalla, Maria Heiskanen 2017 (pdf)

Havaintoja Peliklinikan aineistoista, haasteita palvelujen kehittämiselle, Maria Heiskanen 14.12.2017 (pdf)

Rahapeliriippuvuus – esimerkki hallinnonalat ylittävästä palveluntarpeesta, Maria Heiskanen 26.10.2017 (pdf)

Rahapelaajan velkakierre, Maria Heiskanen 13.12.2017 (pdf)

Puhetta rahasta Peliklinikalla, Maria Heiskanen 26.09.2017 (pdf)

TUTKIMUSAINEISTOT PELIKLINIKALLA

Peliklinikan palveluiden yhteydessä asiakkailta kysytään erilaisia tietoja tutkimuskäyttöön. Henkilötietoja ei luovuteta Peliklinikan ulkopuolelle, eikä tietojen luovuttaminen tutkimuskäyttöön ole palveluiden saamisen ehtona. Asiakastyön ohessa syntyy rikkaita ja runsaita aineistoja rahapeliongelmasta ja sen hoidosta, joita tutkimalla ilmiötä voidaan ymmärtää paremmin, ja jotka toimivat palvelujen suunnittelun tukena. Peliklinikan ulkopuoliset tutkijat voivat hakea käyttöoikeutta aineistojen tutkimiseen. Tarkemmat kuvaukset aineistoista ja ohjeet käyttöoikeuden hakemiseen liitteessä.

Ohjeet Peliklinikan aineistojen käyttöoikeuden hakemiseen (pdf)

TUTKIMUSARTIKKELIT JA MUUT KIRJOITUKSET

Castrén S., Jaakkola T. ja Lahti T. (2012) Rahapeliongelmiin hoitosuositus. Katsausartikkeli 2012. Pelihaitat-sivusto/THL.

Halme J., Murto A. (2010) Kansanterveydellisiä näkökulmia rahapelaamiseen ja ongelmapelaamiseen. Verkkoartikkeli, Pelihaitat -sivusto/THL.

Jaakkola T., Murto A. (2010) Arpajaislain muutos – askel eteenpäin? Tesso 6/2010. Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti. THL.

Kämppi J., Pajunen E. (2010) Pelin viemää. Katsaus ikääntyneiden rahapelaamiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Avauksia 11/2010. Helsinki 2010.

Murto A. (2010) Rahapeliongelma ja sosiaalityö. Teoksessa Sosiaalityön käsikirja (toim. Kananoja, Lähteinen ja Marjamäki). Tietosanoma 2010.

Raisamo S., Halme J., Murto A., Lintonen T. (2012) Gambling-Related Harms Among Adolescents: A Population-Based Study. Journal of Gambling Studies.

Peliklinikan toimintaa käsittelevät tutkimusartikkelit

Castrén, S., Pankakoski, M., Ladouceur, R., Lahti, T. (2012). Internet-based 8-week therapy for gambling problems: sociodemographic characteristics of the participants. Psychiatria Fennica, 43, 67-84.

Castrén S, Pankakoski M, Tamminen M, Lipsanen J, Ladouceur R, Lahti T. Internet-based CBT intervention for gamblers in Finland: experiences from the field. Scandinavian Journal of Psychology vol 54, 2013.