Siirry sisältöön

Ilmoittaudu Aluetuen järjestämiin koulutuksiin rahapeliongelman tukeen ja hoitoon vuonna 2023

THL:n koordinoima Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen alueellinen tuki (Aluetuki) järjestää koulutuksia ja koulutuksellista konsultaatiota ammattilaisille. Ilmoittaudu mukaan vuoden 2023 koulutuspäiviin.


Etelä-Suomessa Aluetuen toimintaa toteuttaa Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca/HUS (Peliklinikka), Väli-Suomessa Sovatek-säätiö ja Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. Lue lisää THL:n uutisesta tästä linkistä

Miten rahapeliongelman hoidon ja tuen palveluja voisi kehittää alueellasi? Ota yhteyttä oman alueesi työntekijään:

Ilmoittaudu Aluetuen koulutuksiin!

Rahapelaaminen puheeksi -koulutus (3 h)

Maksuton Teams-koulutus

Monipuolinen koulutus tarjoaa tietoa rahapelaamisesta ja työvälineitä rahapeliongelman kohtaamiseen. Koulutus antaa valmiudet ottaa rahapelaaminen puheeksi, tukea asiakasta muutokseen lyhytneuvonnan keinoin ja arvioida yhdessä hänen kanssaan mahdollinen jatkotuen tarve.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveyden huollon ammattilaisille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään valmiuksiaan raha peliongelman kohtaamiseen.

Kevät 2023

Syksy 2023

Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutus (1 pv + 0,5 pv)

Maksuton Teams-koulutus

Menetelmäkoulutus tarjoaa kokonaiskuvan rahapeliriippuvuuden hoidosta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksen mukaisesti. Koulutus antaa valmiudet arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma, sekä tunnistaa myös läheisen mahdollisen tuen tarpeen. Kokonaisuus rakentuu kahdesta koulutuspäivästä sekä niiden välissä tehtävästä oppimistehtävästä:

  • Ensimmäinen koulutuspäivä tarjoaa tietoa rahapeliongelman riskitekijöistä ja esiintyvyydestä, muutosmotivaation merkityksestä, läheisten tuen tarpeesta, retkahduksen ehkäisystä sekä hoidon haasteista.
  • Toisessa koulutuspäivässä vaihdetaan kokemuksia menetelmän hyödyntämisestä työn arjessa ja pohditaan tapausesimerkkejä yhdessä kouluttajan kanssa.

    Koulutus perustuu Rahapeliriippuvuus hallintaan – Terapeutin käsikirjaan ja Asiakkaan työ kirjaan (Ladouceur & Lachance 2020). Koulutusmateriaali lähetetään postitse osallistujille. Todistuksen menetelmäkoulutuksesta saa osallistumalla kumpaankin koulutuspäivään ja niissä tehtäviin harjoituksiin.

Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, joka työssään kohtaa asiakkaita, joilla on rahapeli

Koulutuksellinen konsultaatio

Maksuton Teams-tapaaminen

Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmä koulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus osallistua koulutukselliseen konsultaatioon, jonka tarkoituksena on vahvistaa asiantuntijuutta sekä valmiuksia arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma. Koulutuksellisessa konsultaatiossa keskustellaan rahapeliriippuvuuden hoidon teemoista, onnistumisista ja haasteista. Lisäksi tapaamiset mahdollistavat verkostoitumisen muiden ammattilaisten kanssa.

Lisätietoja koulutuksellisesta konsultaatiosta:
Erikoissuunnittelija Heidi Ruohio (THL)
heidi.ruohio@thl.fi
p. 029 524 7647

Aluetuen koulutukset rahapeliongelman tukeen ja hoitoon vuonna 2023 -esite.