Siirry sisältöön

Aluetuki edistää rahapeliongelman tuen ja hoidon kehittämistä koko Suomessa

THL:n koordinoima Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen alueellinen tuki (Aluetuki) järjestää koulutuksia ja koulutuksellista konsultaatiota ammattilaisille. Ilmoittaudu mukaan kevään 2022 koulutuspäiviin.


Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen alueellisen tuen (Aluetuki) tavoitteena on edistää rahapeliongelman hoidon ja tuen saatavuuden sekä laadun kehittämistä kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla vuosina 2021–2023.

Aluetuki vahvistaa alueellista toimijuutta rahapeliongelman hoidon ja tuen palveluissa sekä tarjoaa niiden kehittämiseen tukea esimerkiksi koulutusten, konsultaation sekä verkostoyhteistyön avulla. Aluetuki edistää myös alueellista tiedontuotantoa ja tilanneseurantaa tilastointia ja palvelujen arviointia kehittämällä. Tavoitteena on varmistaa rahapeliongelman ehkäisyn ja hoidon integraatio hyvinvointialueiden rakenteisiin.

Aluetuen toiminta-alue jakautuu kolmeen osaan: Etelä-Suomessa toiminnasta vastaa Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca / Peliklinikka, Väli-Suomessa Sovatek-säätiö ja Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Miten rahapeliongelman hoidon ja tuen palveluja voisi kehittää alueellasi? Ota yhteyttä oman alueesi työntekijään:

Ilmoittaudu Aluetuen kevään koulutuksiin!

Rahapelaaminen puheeksi -koulutus (3 h) tarjoaa kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tietoa rahapelaamisesta ja työvälineitä rahapeliongelman kohtaamiseen. Seuraavat koulutukset:

  • 24.3.22 klo 9–12
  • 24.5.22 klo 9–12
  • UUSI: 31.5.22 klo 9-12  ilmoittaudu tästä , 25.5. mennessä.

Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutus (1 pv + 0,5 pv) on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, joka kohtaa työssään asiakkaita ja potilaita, joilla on rahapeliongelma. Menetelmäkoulutuksessa osallistuja saa kokonaiskuvan rahapeliriippuvuuden hoidosta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksen mukaisesti. Kevään seuraava koulutus:

Lisätietoa kevään ja syksyn Aluetuen koulutuksista (linkki Peliklinikan sivulle)

Koulutuksellista konsultaatiota menetelmäkoulutukseen osallistuneille

Uudenlaisena toimintana Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutuksen käyneillä on mahdollisuus osallistua koulutukselliseen konsultaatioon, jonka tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden asiantuntijuutta sekä valmiuksia arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma.

Tapaamisissa keskustelemme rahapeliriippuvuuden hoitoon liittyvistä teemoista, onnistumisista ja haasteista potilas- ja asiakastapausten pohjalta. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua muiden rahapeliongelmien parissa työskentelevien kanssa. Tarvittaessa voimme kerrata myös Rahapeliriippuvuus hallintaan -hoito-ohjelman eri vaiheita.

Keväällä 2022 järjestämme tapaamisen 18.5. 14.00–15.30. Lisäksi syksyllä pidämme kaksi tapaamista (päivämäärät tarkentuvat myöhemmin). Tapaamisten vetäjinä toimivat kouluttaja, ratkaisukeskeinen terapeutti, päihdetyöntekijä Leena Taavila ja/ tai sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti Maritta Soininen.

Tapaamiset ovat valtakunnallisia ja ne järjestetään Teams-etäyhteydellä.