Siirry sisältöön

Tietoa ja koulutuksia ammattilaisille

Rahapeliongelman tunnistaminen ja puheeksiotto

Ammattilainen – mietitkö voiko asiakkaallasi olla peliongelma? Voit olla yhteydessä Peliklinikkaan, jos peliongelma mietityttää tai kaipaat vinkkejä työhösi.

Kooste rahapelaamisen puheeksioton tukimateriaaleista ammattilaiselle (pdf)
Kooste sisältää linkkejä tukiaineistoihin, oppaisiin, podcasteihin, videoihin ja täydennyskoulutuksiin. Sen avulla on entistä helpompi poimia itselle tarpeellista tietoa ja työvälineitä rahapelaamisen puheeksiottoon ja ongelmallisesti rahapelejä pelaavien asiakkaiden auttamiseen. Samoja materiaaleja esitellään myös tällä sivulla.

Puheeksiotto voi ehkäistä vakavan rahapeliongelman kehittymisen. THL on julkaissut pelihaittatoimijoiden kanssa oppaan Rahapelaaminen puheeksi (uudistettu painos 2021) ja ruotsiksi Prata om spel och pengar (2022).

Rahapelaamisen puheeksiotto  -opas sote-ammattilaisille on uudistettu ja julkaistu ruotsiksi.

Rahapelaaminen puheeksi- tukiaineisto tarjoaa sote-ammattilaisille selkeän toimintamallin rahapelaamisen puheeksiottoon, ongelman tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan. Tukiaineiston uudistuksessa vuonna 2021 päivitettiin sisältöä, selkeytettiin rakennetta sekä havainnollistettiin puheeksiotto-toimintamallia. Ruotsinkielinen materiaali (2022): Prata om spel om pengar (linkki)

Pelaaminen voi aiheuttaa pahimmillaan erilaisia talouteen, ihmissuhteisiin ja terveyteen liittyviä vakavia haittoja. Tukiaineiston avulla ammattilainen voi auttaa riskitasolla pelaavaa pohtimaan omaa rahapelaamisen tasoaan jo ennen kuin tilanne kehittyy varsinaiseksi rahapeliongelmaksi asti. Ammattilainen voi tukiaineiston ohjauksella tunnistaa rahapeliongelman ja antaa asiakkaalle lyhytneuvontaa niin, että tilanne saadaan hallintaan.

Riskitason rahapelaamisen tunnistaminen on tehokas keino ehkäistä rahapeliongelman kehittyminen. Rahapelaamisen voi ottaa puheeksi asiakkaan kanssa esimerkiksi samassa yhteydessä, kun kysytään päihteiden käytöstä tai taloudellisesta tilanteesta.

”Pelaatko rahapelejä?” on hyvä keskustelun avaus

Oppaassa on valmiita kysymyksiä suoraan asiakkastyöhön käytettäväksi. Liikkeelle voi lähteä kysymällä yksinkertaisesti pelaako asiakas rahapelejä. Aineistossa kuvataan, miten tämän jälkeen voi tilannetta lähteä kartoittamaan.

Tukiaineisto sisältää konkreettisia menetelmiä, kuten arvioinnissa käytettäviä mittareita ja lomakkeita asiakastyön tueksi. Aineisto pohjautuu motivoivan haastattelun toimintatapaan, jonka avulla voi vahvistaa asiakkaan muutosmotivaatiota ja hänen itsereflektiotaan sekä auttaa häntä löytämään itse ratkaisuja pulmallisiin tilanteisiin.

Rahapelaaminen puheeksi- tukiaineisto muodostuu kolmesta osiosta, jotka voi käydä läpi esimerkiksi peräkkäisillä käyntikerroilla:

  • rahapelaamisen puheeksiottaminen, riskitason ja mahdollisen rahapeliongelman tunnistaminen sekä asiakkaan pelitapojen tarkastelu
  • rahapelaamisen haittojen ja hyötyjen tarkastelu sekä muutostavoitteen asettaminen
  • tavoitteessa pysymisen seuraaminen ja jatkotuen tarpeen arviointi

Lataa täältä THL:n opas.
Lataa täältä ruotsinkielinen THL:n opas

Pelihaittaosaamista tarvitaan eri työtehtävissä

Ongelmallisesti rahapelejä pelaavan tunnistaminen on vaikeaa. Näkyviä merkkejä ei välttämättä ole. Usein pelaaja salaa riippuvuuteensa tai se jää jonkin toisen oireen taakse.

Rahapelaamista yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena ongelmana ei tunneta riittävästi. Monet pelaajat ja heidän läheisensä kokevat,, että heidän tarpeensa eivät tule huomioiduksi palvelujärjestelmässä. Heitä auttavat ammattilaiset puolestaan tarvitsevat tukea osaamisensa kasvattamiseen.

Esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaiset ovat kertoneet eri kyselyissä, että heillä on osaamistarpeita rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Koulutuksien kautta saadaan käyttöön työvälineitä, toimintamalleja ja ajankohtaista tietoa ongelmapelaamiseen liittyen.

Peliklinikka jakaa osaamista

Yksi Peliklinikan tehtävistä on levittää peliongelmiin liittyvää erityisosaamista. Peliklinikka tekee laaja-alaista yhteistyötä, jotta sekä kuntien peruspalvelujen työntekijät että muut asiantuntijat voivat kasvattaa osaamistaan.

Peliklinikka tekee osaamiseen liittyvää yhteistyötä Peliklinikan hankekumppaneiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tahoja ovat mm. rahapelaamiseen ja tähän liittyvien alojen asiantuntijat kunnissa, järjestöissä, valtiolla tai hankkeissa. Yhteistyötä tehdään mm. tarjoamalla palammattilaisille suunniteltuja palveluja, järjestämällä vierailuja Peliklinikalle tai osallistumalla koulutuksen järjestämiseen.

Peliklinikan ja Aluetuen koulutukset 2023

Peliklinikka ja THL:n koordinoima Aluetuki 2021-2023 tarjoavat koulutuksia rahapeliongelmasta, ongelmallisesti pelaavan auttamiseen sekä koulutuksellista konsultaatiokoulutusta. Koulutusten kohderyhminä ovat sote-alan ammattilaiset, järjestötoimijat ja muut ongelmallisesti pelaavia kohtaavat. Koulutukset toteutetaan etäyhteyksin (Teams) tai tilanteen salliessa lähikoulutuksena. Koulutukset ovat maksuttomia.

Peliklinikka järjestää myös erilaisia tilauskoulutuksia esimerkiksi ongelmapelaamisesta, Peluurin palveluista ja ongelmallisesta digipelaamisesta & Restart-hankkeesta.

Koulutuksiin tästä

Työkaluja

Videoita ammattilaisille

Auta asiakasta tunnistamaan rahapelaamiseen liittyviä virheellisiä uskomuksia

Rahapelaamiseen voi liittyä virheellisiä uskomuksia. Ammattilainen voi auttaa rahapelejä ongelmallisesti pelaavaa tunnistamaan näitä.

Motivoiva haastattelu rahapelaavan asiakkaan kanssa

Motivoivan haastattelun toimintatapa vahvistaa asiakkaan muutosmotivaatiota, vahvistaa itsereflektiota ja tukee asiakasta itse löytämään ratkaisuja pulmallisiin tilanteisiin. Psykologi Sari Castrén näyttää videolla, kuinka motivoivaa haastattelua voidaan käyttää myös rahapelaavan asiakkaan (näyttelijä) kanssa.


Katso myös nämä:

Kysy lisää

Voit keskustella asiakkaasi rahapeliongelmasta, tarjolla olevista materiaaleista ja kurssituksista ja  jatkohoitovaihtoehdoista soittamalla Peluurin auttavaan puhelimeen arkisin klo 12-18 numeroon 0800 100 101 tai Peluurin Chatin kautta.

Helsingin kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ammattilaiset voivat konsultoida rahapeliongelman hoidollisia erityiskysymyksiä soittamalla numeroon 040 152 3918 arkisin kello 12–14. Sähköpostitse voit  lähettää kysymyksiä osoitteeseen peliklinikka (ät) hel.fi.

Voit tutustua myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rahapelihaittoja käsittelevään sivustoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kehittää rahapelihaittojen ehkäisyä ja hoitoa. Yksi keskeinen tavoite on vahvistaa ongelmapelaamista työssään kohtaavan henkilöstön osaamista. 

Sivustolta löytyy paljon tietoa ja asiakastyössä hyödynnettävää tukimateriaalia kuten opaskirjoja ja esitteitä. Lisäksi THL järjestää rahapelihaittoihin liittyviä koulutuksia.