Siirry sisältöön

Tietoa ammattilaiselle

Rahapeliongelman tunnistaminen ja puheeksiotto

Mietitkö voiko asiakkaallasi olla peliongelma? Voit olla yhteydessä Peliklinikkaan, jos peliongelma mietityttää tai kaipaat vinkkejä puheeksiottoon. THL on julkaissut yhdessä pelihaittatoimijoiden kanssa asiasta oppaan. Peliklinikan palvelut on tarkoitettu myös ammattilaiselle.

THL:n julkaisema opas puheeksiottoon

Rahapeliongelman tunnistaminen, puheeksiotto ja lyhytneuvonta

Rahapelaaminen on Suomessa hyvin yleistä. Osalle ihmisistä rahapelaaminen aiheuttaa talouteen, ihmissuhteisiin ja terveyteen liittyviä ongelmia. Riskipelaamisen ja rahapeliongelman varhainen tunnistaminen on tärkeää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset osaavat usein huomata rahapeliongelman ja auttaa asiakasta. Joskus rahapeliongelma jää kuitenkin muiden ongelmien varjoon tai asiakas ei halua vielä keskustella siitä. Rahapeliongelma saattaa myös olla vieras aihe työntekijälle, jolloin sen ottaminen puheeksi ja siihen tuen tarjoaminen ei ole itsestään selvää.

Tämä tukiaineisto tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille toimintamallin rahapelaamisen puheeksi ottamiseen, ongelman tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan.

Lataa täältä THL:n opas rahapeliongelman puheeksi ottamiseen.

Pelihaittaosaamista tarvitaan eri työtehtävissä

Ongelmallisesti rahapelejä pelaavan tunnistaminen on vaikeaa. Näkyviä merkkejä ei välttämättä ole. Usein pelaaja salaa riippuvuuteensa tai se jää jonkin toisen oireen taakse.

Rahapelaamista yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena ongelmana ei vieläkään tunneta riittävästi. Monet pelaajat ja heidän läheisensä kokevat edelleen, että heidän tarpeensa eivät tule huomioiduksi palvelujärjestelmässä. Heitä auttavat ammattilaiset puolestaan tarvitsevat tukea osaamisensa kasvattamiseen.

Esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaiset ovat kertoneet eri kyselyissä, että heillä on osaamistarpeita rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Tietoa voi hankkia omaehtoisesti, mutta lisäksi on hyvä saada koulutusta. Sitä kautta saadaan työvälineitä, toimintamalleja ja ajankohtaista tietoa ongelmapelaamiseen liittyen.

Peliklinikka jakaa osaamista

Yksi Peliklinikan tehtävistä on levittää peliongelmiin liittyvää erityisosaamista. Peliklinikka tekee laaja-alaista yhteistyötä, jotta sekä kuntien peruspalvelujen työntekijät että muut asiantuntijat voivat kasvattaa osaamistaan.

Peliklinikka tekee osaamiseen liittyvää yhteistyötä Peliklinikan hankekumppaneiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Näitä tahoja ovat mm. rahapelaamiseen ja tähän liittyvien alojen asiantuntijat kunnissa, järjestöissä, valtiolla tai hankkeissa.
Yhteistyötä tehdään muun muassa tarjoamalla ammattilaisille suunniteltuja palveluja, järjestämällä vierailuja Peliklinikalle tai osallistumalla koulutuksen järjestämiseen.

Tilaa koulutus Peliklinikalta

Peliklinikka tarjoaa koulutuksia raha- ja digipeliongelmasta sekä ongelmallisesti pelaavan auttamiseen ja hoitoon. Koulutusten kohderyhmä ovat sote-alan ammattilaiset, järjestötoimijat ja muut ongelmallisesti pelaavia kohtaavat.

Koulutukset toteutetaan etäyhteyksin (Teams) tai tilanteen salliessa lähikoulutuksena. Koulutukset ovat maksuttomia.

Koulutuksiin tästä

Työkaluja

Peluurin verkkosivujen ammattilaisille suunnatussa osiossa on työkaluja, joita voi hyödyntää pelihaittoja kokevia asiakkaita kohdatessa:

Videoita ammattilaisille

Auta asiakasta tunnistamaan rahapelaamiseen liittyviä virheellisiä uskomuksia

Rahapelaamiseen voi liittyä virheellisiä uskomuksia. Ammattilainen voi auttaa rahapelejä ongelmallisesti pelaavaa tunnistamaan näitä.

Motivoiva haastattelu rahapelaavan asiakkaan kanssa

Motivoivan haastattelun toimintatapa vahvistaa asiakkaan muutosmotivaatiota, vahvistaa itsereflektiota ja tukee asiakasta itse löytämään ratkaisuja pulmallisiin tilanteisiin. Psykologi Sari Castrén näyttää videolla, kuinka motivoivaa haastattelua voidaan käyttää myös rahapelaavan asiakkaan (näyttelijä) kanssa.


Katso myös nämä:

Kysy lisää

Voit keskustella asiakkaasi rahapeliongelmasta, tarjolla olevista materiaaleista ja kurssituksista ja  jatkohoitovaihtoehdoista soittamalla Peluurin auttavaan puhelimeen arkisin klo 12-18 numeroon 0800 100 101 tai Peluurin Chatin kautta.

Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten ammattilaiset voivat konsultoida rahapeliongelman hoidollisia erityiskysymyksiä soittamalla numeroon 040 152 3918 arkisin kello 12–14. Sähköpostitse voit  lähettää kysymyksiä osoitteeseen peliklinikka (ät) hel.fi.

Voit tutustua myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rahapelihaittoja käsittelevään sivustoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kehittää rahapelihaittojen ehkäisyä ja hoitoa. Yksi keskeinen tavoite on vahvistaa ongelmapelaamista työssään kohtaavan henkilöstön osaamista. 

Sivustolta löytyy paljon tietoa ja asiakastyössä hyödynnettävää tukimateriaalia kuten opaskirjoja ja esitteitä. Lisäksi THL järjestää rahapelihaittoihin liittyviä koulutuksia.