Siirry sisältöön

Peliklinikan ja Aluetuen koulutukset: avoimet ja tilauskurssit

Peliklinikka tarjoaa koulutusta raha- ja digipeliongelmasta sekä ongelmallisesti pelaavan auttamisesta ja hoidosta. Kohderyhmänä koulutuksille ovat sote-alan ammattilaiset, järjestötoimijat ja muut ongelmallisesti pelaavia kohtaavat.

Peliklinikka on mukana THL:n koordinoimassa Aluetuessa (linkki THL:n uutiseen), joka järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille maksuttomia verkkokoulutuksia. Aluetuen toiminnan tavoitteena on tukea rahapeliongelman hoidon ja tuen saatavuuden ja laadun kehittämistä kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla vuosina 2021–2023.

Tarjolla olevat Aluetuen etäkoulutukset ovat Rahapelaamisen puheeksi -koulutus (3 h) ja Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutus (1,5 pv). Vuoden 2022 koulutuspäivät on julkaistu.

Rahapelaaminen puheeksi- koulutus, Aluetuki

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmiudet ottaa rahapelaaminen puheeksi, tukea asiakasta muutokseen lyhytneuvonnan keinoin ja arvioida yhdessä asiakkaan kanssa jatkotuen tarve.

Koulutuksen sisältö
Rahapelaaminen puheeksi- koulutus tarjoaa ammattilaisille tietoa ja työvälineitä rahapelaamiseen liittyen. Teemoja ovat: rahapelaaminen ilmiönä, rahapelaamisen puheeksiotto, riski- ja ongelmapelaamisen tunnistaminen, ongelmapelaaminen sekä lyhytneuvonta. Koulutus sisältää Rahapelaaminen puheeksi- oppaan. Koulutus toteutetaan etäyhteyksin (Teams) tai tilanteen salliessa lähikoulutuksena. Kesto noin 3h. Koulutus on maksuton.

Koulutuksen kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille sekä kaikille rahapelaamisen puheeksiotosta kiinnostuneille.

Koulutuspäivät ja ilmoittautuminen

Kevät 2022
25.1.2022 klo 9-12, ilmoittaudu tästä 20.1. klo 16 mennessä
24.3.2022 klo 9-12, ilmoittaudu tästä 18.3. klo 16 mennessä
24.5.2022 klo 9-12, ilmoittaudu tästä 19.5. klo 16 mennessä

Syksy 2022
23.8.2022 klo 9-12, ilmoittaudu tästä 18.8. klo 16 mennessä
20.10.2022 klo 9-12, ilmoittaudu tästä 14.10. klo 16 mennessä
18.11.2022 klo 9-12, ilmoittaudu tästä 14.11. klo 16 mennessä

Rahapeliriippuvuus hallintaan- menetelmäkoulutus, Aluetuki

Koulutuksen tavoite
Rahapeliriippuvuus hallintaan –menetelmäkoulutuksen (1,5 pv) tavoitteena on antaa teoriaan ja käytäntöön perustuva kokonaiskuva rahapeliriippuvuuden hoidosta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksen mukaisesti. Hoitomalli perustuu Rahapeliriippuvuus hallintaan, Terapeutin käsikirjaan ja Asiakkaan työkirjaan (Ladouceur R. & Lachance S. 2007) (suom. Castrén & Kuronen 2015). 

Koulutuksen kohderyhmä
Koulutuksen kohderyhmänä on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, joka työssään kohtaa rahapeliongelmista kärsiviä asiakkaita ja potilaita, ja jolla on kiinnostus kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmään. Koulutus soveltuu syventäväksi koulutukseksi esimerkiksi rahapeliaiheisten verkkokurssien jälkeen.

Koulutuksen sisältö
Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutus koostuu kahdesta koulutuspäivästä sekä niiden välissä tehtävästä menetelmän kokeilusta asiakas- tai potilastilanteessa. Ensimmäisessä koulutuspäivässä (koko päivän koulutus) osallistuja saa tietoa rahapeliongelman riskitekijöistä ja esiintyvyydestä, muutosmotivaation merkityksestä ja kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta rahapeliongelman hoidossa, rahapelaajan läheisten tuen tarpeesta, retkahduksen ehkäisystä sekä hoidon haasteista. Teoriaosuuden lisäksi koulutuspäivässä harjoitellaan pienryhmissä. Osallistujat saavat lopuksi oppimistehtävän, jonka he tekevät ennen toista koulutuspäivää.

Toinen koulutuspäivä (0,5 päivä) pidetään 3–6 kuukautta myöhemmin. Toisena päivänä osallistujat jakavat käytännön kokemuksiaan menetelmän ja työkirjan osien hyödyntämisestä työnsä arjessa. Tapausesimerkkejä pohditaan yhdessä kouluttajan kanssa.

Koulutus sisältää terapeutin käsikirjan ja asiakkaan työkirjan. Koulutus toteutetaan etäyhteyksin (Teams) tai tilanteen salliessa lähikoulutuksena. Koulutus on maksuton.

Koulutuspäivät ja ilmoittautuminen

Kevät 2022
15.2.2022 klo 9-14, ilmoittaudu tästä 4.2. klo 16 mennessä
19.5.2022 klo 9-14, ilmoittaudu tästä 10.5. klo 16 mennessä

Syksy 2022
15.9.2022 klo 9-14, ilmoittaudu tästä 7.9. klo 16 mennessä
8.11.2022 klo 9-14, ilmoittaudu tästä 31.10. klo 16 mennessä

Lisätietoja ja koulutustilaukset: Kehittämispäällikkö Corinne Björkenheim
p. 040 175 8244
corinne.bjorkenheim@hus.fi

Tarjolla olevat info- ja esittelypaketit:

Peliongelma ja Peluurin palvelut

Tunnin mittainen tietoisku ongelmapelaamisesta, auttamisesta ja Peluurin palvelujen esittely.

Lisätietoja ja koulutustilaukset:
Verkkoterapeutti Saara Salmenmaa
saara.salmenmaa@peluuri.fi

Peliongelma – miten voin auttaa?

2-3h mittainen koulutus ongelmapelaamisesta ja auttamisen keinoista. Koulutuksessa jaetaan Peluuriin kertynyttä kokemusta ja annetaan välineitä asiakastyöhön ongelmallisesti pelaavan ihmisen kanssa.

Lisätietoja ja koulutustilaukset:
Verkkoterapeutti Saara Salmenmaa
saara.salmenmaa@peluuri.fi

Restart- esittely

Lyhyt ja tiivis esittely (15-30 min) Restart-ohjelmasta ja ongelmallisesta digipelaamisesta. Esittely toimii mainiosti tiimi- tai verkostokokouksen ohjeisohjelmana. Esittelyt toteutetaan etäyhteyksin tilaajalle sopivalla  tavalla (suositaan Teams-sovellusta).

Lue lisää digipelaajan tukemisesta ja Restart-ohjelmasta

Lisätietoa ja tilaa koulutus
Projektipäällikkö Sanni Nuutinen
sanni.nuutinen@peluuri.fi