Siirry sisältöön

Peliklinikan ja Aluetuen koulutukset: avoimet ja tilauskurssit

Peliklinikka tarjoaa koulutusta raha- ja digipeliongelmasta sekä ongelmallisesti pelaavan auttamisesta ja hoidosta.

Peliklinikka on mukana THL:n koordinoimassa Aluetuessa (linkki THL:n uutiseen), joka järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille maksuttomia verkkokoulutuksia. Aluetuen toiminnan tavoitteena on tukea rahapeliongelman hoidon ja tuen saatavuuden ja laadun kehittämistä kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla vuosina 2021–2023.

Tarjolla olevat Aluetuen etäkoulutukset ovat Rahapelaamisen puheeksi -koulutus (3 h), Prata om spel om pengar -utbildning (3 h) ja Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutus (1,5 pv). Koulutuksien järjestämisestä vastaavat  THL:n Aluetukihankkeen toimijat Peliklinikka (Etelä-Suomi), Sovatek-säätiö (Väli-Suomi) ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (Pohjois-Suomi). Menetelmäkoulutuksen käyneille tarjoamme koulutuksellista konsultaatiota.

Lue lisää ja ilmoittaudu vuoden 2023 koulutuspäiviin

Takuusäätiön, THL:n ja Peliklinikan yhteiskehittämä ammattilaisille suunnattu verkkokurssi.

Takuusäätiö on yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Peliklinikan kanssa tuottanut Rahapeliongelma ja talous -verkkokurssin. Se on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään rahapeliongelman vuoksi talous- ja velkavaikeuksissa olevia tai heidän läheisiään. Verkkokurssi sopii myös alan opiskelijoille.

Linkki Takuusäätiön uutiseen.
Linkki Rahapeliongelma ja talous -verkkokurssiin (maksuton).

Peliklinikan tarjoamat tilauskoulutukset

Peluurin koulutukset ammattilaisille

  • Koulutukset ovat maksuttomia ja toteutetaan etäyhteyksin (Teams) tai tilanteen salliessa lähikoulutuksena pääkaupunkiseudulla.
  • Saatavilla olevia info- ja koulutuspaketteja on kaksi. Ensimmäinen keskittyy raha- ja toinen digipelaamiseen. Koulutuspaketit voi tilata yhdessä tai erikseen tilaajan toiveiden mukaan.

Rahapeliongelma – kuinka voin auttaa? 2 h

Koulutukseen osallistuvilla oletetaan olevan jo perustietoa rahapeliongelmasta.

Jos tarpeenasi on saada perustietoa rahapeliongelmasta ilmiönä ja sen puheeksiotosta, suosittelemme THL:n järjestämää Rahapelaaminen puheeksi -koulutusta.

Peluurin 2 h kestävä vuorovaikutteinen koulutus sisältää harjoituksia, joissa osallistujien on mahdollista tuoda omia kokemuksia keskusteluun.

Koulutus soveltuu erityisesti tiimeille, jotka kohtaavat jo työssään rahapeliongelmasta kärsiviä asiakkaita ja tarvitsevat välineitä työhönsä.

Osallistujat voivat työskennellä esim. aikuissosiaalityössä, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, asuntoloissa, diakoniassa tai järjestöjen erilaisissa palveluissa.

Tällä hetkellä emme resurssisyistä tee koulutuksia opiskelijaryhmille.

Lisätietoa ja koulutustilaukset:
Antti Palmu, antti.palmu(at)peluuri.fi

Digipeliongelma – mistä on kyse? 1 h

Koulutus tarjoaa perustietoa digipeliongelmasta. Se soveltuu sote-alan ja nuorisotyön ammattilaisille, joiden asiakkaat pelaavat tietokone-, konsoli- ja mobiilipelejä, ja jotka haluaisivat paremmat valmiudet arvioida pelaamisen ongelmallisuutta.

Koulutuksessa ei käsitellä lasten pelikasvatusta.

Lisätietoja ja koulutustilaukset:
Sanni Behm, sanni.behm(at)peluuri.fi