Siirry sisältöön

Peliklinikan ja Aluetuen koulutukset: avoimet ja tilauskurssit

Peliklinikka tarjoaa koulutusta raha- ja digipeliongelmasta sekä ongelmallisesti pelaavan auttamisesta ja hoidosta.

Peliklinikka on mukana THL:n koordinoimassa Aluetuessa (linkki THL:n uutiseen), joka järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille maksuttomia verkkokoulutuksia. Aluetuen toiminnan tavoitteena on tukea rahapeliongelman hoidon ja tuen saatavuuden ja laadun kehittämistä kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla vuosina 2021–2023.

Tarjolla olevat Aluetuen etäkoulutukset ovat Rahapelaamisen puheeksi -koulutus (3 h) ja Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutus (1,5 pv). Koulutuksien järjestämisestä vastaavat  THL:n Aluetukihankkeen toimijat Peliklinikka (Etelä-Suomi), Sovatek-säätiö (Väli-Suomi) ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (Pohjois-Suomi). Menetelmäkoulutuksen käyneille tarjoamme koulutuksellista konsultaatiota.
Ilmoittaudu mukaan 2022 koulutuspäiviin (ks. alla).

Rahapelaaminen puheeksi- koulutus (3 h)

Rahapelaaminen puheeksi -koulutus lisää osallistujien valmiuksia ottaa rahapelaaminen puheeksi, tunnistaa rahapeliongelma ja tukea pelaajia lyhytneuvonnan avulla. Koulutus pohjautuu Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineistoon. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille sekä kaikille rahapelaamisen puheeksiotosta kiinnostuneille. Lue lisää puheeksioton teemasta ja kokemusasiantuntijan kokemuksista. Koulutus on maksuton.

Koulutuspäivät syksy 2022 ja ilmoittautuminen

Syksy 2022: Rahapelaaminen puheeksi (3h):
23.8.22 klo 9-12, ilmoittaudu tästä 18.8. klo 16 mennessä
20.10.22 klo 9-12, ilmoittaudu tästä 14.10. klo 16 mennessä
18.11.22 klo 9-12, ilmoittaudu tästä 14.11. klo 16 mennessä

Rahapeliriippuvuus hallintaan- menetelmäkoulutus

Rahapeliriippuvuus hallintaan –menetelmäkoulutus (1,5 pv)  antaa teoriaan ja käytäntöön perustuvan kokonaiskuvan rahapeliriippuvuuden hoidosta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksen mukaisesti. Hoitomalli perustuu Rahapeliriippuvuus hallintaan, Terapeutin käsikirjaan ja Asiakkaan työkirjaan (Ladouceur R. & Lachance S. 2007) (suom. Castrén & Kuronen 2015). 

Menetelmäkoulutus koostuu kahdesta koulutuspäivästä sekä niiden välissä tehtävästä menetelmän kokeilusta (oppimistehtävästä) asiakas- tai potilastilanteessa. Ensimmäinen päivä sisältää tietoa rahapeliongelman riskitekijöistä ja esiintyvyydestä, muutosmotivaation merkityksestä ja kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta rahapeliongelman hoidossa, rahapelaajan läheisten tuen tarpeesta, retkahduksen ehkäisystä sekä hoidon haasteista. Toinen koulutuspäivä (0,5 päivä) pidetään 3–6 kuukautta myöhemmin. Osallistujat jakavat käytännön kokemuksiaan menetelmän ja työkirjan osien hyödyntämisestä työnsä arjessa. Tapausesimerkkejä pohditaan yhdessä kouluttajan kanssa.

Rahapeliriippuvuus hallintaan -enetelmäkoulutus sisältää terapeutin käsikirjan ja asiakkaan työkirjan. Se toteutetaan etäyhteyksin (Teams) tai tilanteen salliessa lähikoulutuksena. Koulutus on maksuton.

Koulutuspäivät syksy 2022 ja ilmoittautuminen

Syksy 2022: Rahapeliriippuvuus hallintaan (1,5pv):
15.9.2022 klo 9–14, ilmoittaudu tästä 7.9. klo 16 mennessä
8.11.2022 klo 9–14, ilmoittaudu tästä 31.10. klo 16 mennessä

Koulutukset ovat samansisältöisiä, joten ilmoittauduthan vain yhteen päivään. Menetelmäkoulutuksen toisen osan (0,5 pv) ajankohta sovitaan koulutuksen aikana.

Lisätietoja Aluetuen koulutuksista ja erilliset koulutustilaukset: Kehittämispäällikkö Corinne Björkenheim, p. 040 175 8244, corinne.bjorkenheim(at)hus.fi

Koulutuksellista konsultaatiota menetelmäkoulutukseen osallistuneille

Uudenlaisena toimintana Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutuksen käyneille järjestämme vuonna 2022 koulutuksellista konsultaatiota vahvistamaan työntekijöiden asiantuntijuutta sekä valmiuksia arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma.

Tapaamisissa keskustelemme rahapeliriippuvuuden hoitoon liittyvistä teemoista, onnistumisista ja haasteista potilas- ja asiakastapausten pohjalta. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua muiden rahapeliongelmien parissa työskentelevien kanssa. Tarvittaessa voimme kerrata myös Rahapeliriippuvuus hallintaan -hoito-ohjelman eri vaiheita.

Tapaamisten vetäjinä toimivat kouluttaja, ratkaisukeskeinen terapeutti, päihdetyöntekijä Leena Taavila ja/ tai sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti Maritta Soininen. Tapaamiset ovat valtakunnallisia ja ne järjestetään Teams-etäyhteydellä.

Syksy 2022: Koulutuksellinen konsultaatio -tapaamiset

ke 28.9. klo 14-15:30, ilmoittautumislinkki ilmoittaudu 21.9. mennessä
ke 9.11. klo 14-15:30, ilmoittautumislinkki ilmoittaudu 2.11. mennessä

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Heidi Ruohio / THL, heidi.ruohio(at)thl.fi puh. 029 524 7647.

Peliklinikan tarjoamat tietoiskut ja tilauskoulutukset

Peliongelma ja Peluurin palvelut

Tunnin mittainen tietoisku ongelmapelaamisesta, auttamisesta ja Peluurin palvelujen esittely.
Lisätietoja ja koulutustilaukset:
Verkkoterapeutti Antti Palmu
antti.palmu(at)peluuri.fi

Peliongelma – miten voin auttaa?

2-3h mittainen koulutus ongelmapelaamisesta ja auttamisen keinoista. Koulutuksessa jaetaan Peluuriin kertynyttä kokemusta ja annetaan välineitä asiakastyöhön ongelmallisesti pelaavan ihmisen kanssa.

Lisätietoja ja koulutustilaukset:
Verkkoterapeutti Antti Palmu
antti.palmu(at)peluuri.fi

Restart- esittely

Lyhyt ja tiivis esittely (15-30 min) Restart-ohjelmasta ja ongelmallisesta digipelaamisesta. Esittely toimii mainiosti tiimi- tai verkostokokouksen ohjeisohjelmana. Esittelyt toteutetaan etäyhteyksin tilaajalle sopivalla  tavalla (suositaan Teams-sovellusta).

Lue lisää digipelaajan tukemisesta ja Restart-ohjelmasta

Lisätietoa ja tilaa koulutus
Projektipäällikkö Sanni Nuutinen
sanni.nuutinen(at)peluuri.fi