Siirry sisältöön

Osallistu rahapelaamisen riskirajojen määrittelyyn

Rahapeleistä tiedetään koituvan haittoja niin pelaajalle, hänen lähipiirilleen kuin ympäröivälle yhteiskunnalle. Rahapelejä pelaavat henkilöt harvoin tunnistavat tai ovat tietoisia siitä, mitkä tekijät saattavat nostaa ongelmallisen pelaamisen riskiä ja näin aiheuttaa heille haittoja. Niin Suomessa kuin kansainvälisestikin etsitään kuumeisesti keinoja rahapelihaittojen vähentämiseksi.

THL:n kyselytutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten hyvin tutkimukseen perustuvat, alun perin Kanadassa luodut rahapelaamisen matalamman riskitason ohjeistukset (Lower Risk Gambling Guidelines) soveltuvat rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen Suomessa.

Tutkimuksessa kysytään suomalaisten mielipiteitä rahapelaamisesta muun muassa seuraavien kysymysten avulla:

  • onko rahapelaamiseen kulutetulla rahalla kuukaudessa merkitystä rahapeliongelman kehittymiseen?
  • mitä mieltä olet pelaamisen useudesta, onko se riskitekijä?
  • onko eri rahapelityypeillä (esim. lotto tai vedonlyönti) vaikutusta ongelmallisen rahapelaamisen kehittymiseen?

Tutkimukseen vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Vastaaminen kyselyyn on täysin vapaaehtoista ja nimetöntä. Vastauksesi ovat arvokkaita, riippumatta siitä oletko itse pelannut rahapelejä vai et.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston (CEACG) ja EHYT ry:n kanssa.

Siirry kyselyyn tästä linkistä

Lisätietoja:
Kanadalaisen Lower Risk Gambling Guidelines (LRGG) -ohjeistuksen käytettävyyden tutkimus Suomessa

Yhteystiedot

Jussi Palomäki
erikoistutkija
029 524 7330
etunimi.sukunimi@thl.fi

Sari Castrén
tutkimuspäällikkö
029 524 8525
etunimi.sukunimi@thl.fi