Siirry sisältöön

Peliklinikalla tutkimus elävä osa työyhteisöä

Peliklinikka on rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus. Kuntien, järjestöjen ja Soccan työntekijät työskentelevät yhdessä pelihaittoja kohdanneiden auttamiseksi ja rahapelien, digipelien ja netin liikakäytön ongelmien vähentämiseksi. Peliklinikalla tehdään myös uraauurtavaa tutkimusta, jonka avulla kehitetään asiakastyötä ja palveluja. Tutkijalle kuuluminen kiinteästi osana työyhteisöä tarjoaa poikkeukselliset lähtökohdat tutkimuksen teolle.

Maria Heiskanen kiteyttää kokemuksiaan ja ajatuksiaan seuraavasti.

Tutkimus ja tiedontuotanto ovat olleet mukana Peliklinikan toiminnassa alusta saakka. Aluksi oli tärkeää kerätä tietoa asiakkaaksi hakeutuvien tilanteista. Silloin kehitettiin aikaansa edellä olevia tapoja liittää mittaaminen päivittäiseen auttamistyöhön. Tätä työtä on jatkettava määrätietoisesti.

Nyt painopiste on siirtynyt siihen, miten voidaan kuvata pelaajien ja läheisten tilanteen muutosta. Tulevaisuudessa on myös edelleen mietittävä, miten hyviä menetelmiä rahapeliongelmissa auttamisesta ja niiden vaikutusten mittaamista voidaan mallintaa ja viedä käyttöön myös muualla Suomessa.

Tutkimus vaikuttaa suoraan asiakastyöhön

Erikoistutkijan tehtävä Peliklinikalla on minun nähdäkseni kolmijakoinen:

  • Tuottaa tietoa rahapeliongelmista ja niistä toipumisesta sekä toimivista tuen ja hoidon menetelmistä
  • Toimia linkkinä tutkimuksen ja asiakastyön välillä
  • Tukea Peliklinikkaa valtakunnallisena pelihaittojen osaamis- ja kehittämiskeskuksena erityisesti tiedontuotannon näkökulmasta

On merkityksellistä, että tutkija työskentelee fyysisesti Peliklinikalla. Päivittäisen asiakas- ja kehittämistyön seuraaminen, yhteisiin kokouksiin ja suunnittelupäiviin osallistuminen ja säännölliset kohtaamiset muun henkilöstön ja asiakkaiden kanssa helpottavat tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta.

Taustaorganisaationa Socca ja HUS kiinnittävät tutkimuksen laadukkaan tieteellisen tutkimuksen tekemisen verkostoihin ja erityisesti sosiaalialan tutkimukseen ja kehittämiseen.

Paljon puhutaan tutkimusperustaisuudesta palvelujen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Peliklinikalla on kerätty saman katon alle eri näkökulmasta rahapeliongelmia lähestyviä palveluja.

Tutkijan on mahdollista tuoda asiakastyöhön tärkeimpiä ja uusimpia tutkimustuloksia Suomesta ja maailmalta ja toisaalta nostaa asiakastyöstä tutkimuskohteita ja -ongelmia. Peliklinikalla tutkimusperustaisuus toteutuu tavalla, johon useimmissa sosiaalipalveluissa ei ole resursseja.

Tuhannen taalan paikka testata uusia toimintatapoja

Tulevaisuudessa aiempaakin vahvemmat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot ovat Peliklinikan tutkimuksen tuottavuuden avain. Peliklinikalla työskentelevän erikoistutkijan roolina on palvelujen asiakaspinnasta käsin koordinoida ja olla kumppanina hankkeissa, joissa tuotetaan sekä tieteellisesti korkeatasoista että nopeasti reagoivaa tietoa pelihaitoista, rahapeliongelmista toipumisesta ja palveluista niihin.

Esimerkiksi Australiassa on juuri julkaistu mittari Recovery Index for Gambling Disorder, joka perustuu laajaan ymmärrykseen toipumisesta. En keksi parempaa paikkaa tämän mittarin testaamiselle kuin Peliklinikka, yhteistyössä kansallisen ja kansainvälisen tutkijayhteisön kanssa.

Inspiraatiota työyhteisöstä

Erikoistutkijan työ Peliklinikalla on eri tavalla vaativaa kuin ”perinteisen” tutkimuksen tekeminen. Tarvitaan vahvaa oman työn johtamista, herkkää korvaa tärkeille uusille avauksille, nopeutta nostaa avainhuomioita päätöksentekoon ja kehittämistyöhön sekä rohkeutta valita tärkeimmät edistettävät hankkeet.

Työ myös antaa valtavasti: tutkimuksen tekeminen asiakastyön ja palveluiden keskellä inspiroi jatkuvasti. Tutkimustuloksia saa viedä luovasti käytäntöön ja nähdä suoraan työnsä tuloksia.

Parasta tietenkin ovat työkaverit Peliklinikalla ja Soccassa. Ihmiset, joiden pääasiallisena tehtävänä on auttaa peliongelmien vuoksi vaikeuksissa olevia ja kehittää sosiaalipalveluita, ovat lämpimiä ja armollisia myös toisiaan kohtaan.

Maria Heiskanen jatkaa rahapeliongelmien parissa tehtävää tutkimusta THL:n Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikössä, Rahapelihaitat-tiimissä. Toivotamme Marialle intoa uusiin haasteisiin!