Siirry sisältöön

Peliklinikan arpajaislaki -kampanja alkoi

Rahapelipolitiikalla on väliä

Yhteiskuntana olemme epäonnistuneet rahapelihaittojen ehkäisyssä ja pelaajien suojelemisessa, nyt on aika muuttaa suuntaa. Se minkälaista rahapelipolitiikkaa Suomessa tehdään ei ole samantekevää. Teidän tekemänne päätökset arpajaislaista vaikuttavat ihmisten elämään monin tavoin. Vaikutukset näkyvät meillä Peliklinikalla.

Tekemänne päätökset vaikuttavat jopa 900 000 ihmisen elämään

Kun kaikkeen rahapelaamisen asetettiin 18 vuoden ikäraja, alaikäisten yhteydenottojen määrä Peluurin auttavaan puhelimeen romahti. Kun kauppojen automaatit suljettiin koronan takia, monen ongelmallisesti pelaavan tilanne helpotti ja he kokivat pystyvänsä käymään turvallisesti kaupassa ensimmäistä kertaa vuosiin. Tämän kokemuksen ja aikaisemman tutkimuksen perusteella on selvää, että hajasijoitetut automaatit tulisi poistaa arkisista ympäristöistä.

Haittojen ehkäisy tuottojen edelle

Rahapelimonopolin keskeisin peruste on rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen. Tosiasiassa Suomessa tuottojen keräämistä on pidetty tärkeämpänä. 

Saatavuus, näkyvyys ja mainonta minimiin

Nyt on aika siirtää katse tuottojen keräämisestä pelihaittojen ehkäisyyn. On aika vähentää rahapelien saatavuutta, näkyvyyttä ja mainontaa kaikissa arkisissa ympäristöissä. 

Arpajaislaki eduskunnan käsittelyyn

Suomessa on 112 000 ongelmallisesti pelaavaa ja 790 000 pelaajan läheistä. Arpajaislakiin liittyvillä päätöksillä on merkitystä ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Arpajaislain tehtävä on suojella heitä, vaikka sillä olisi hintalappu. Suomen rahapelimonopolin oikeutus on pelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen. On aika laittaa pelihaittojen ehkäisy ja pelaajien suojelu tuottojen keräämisen edelle. 

Seuraa kampanjaa Peluurin Twitterissä

Lähteet

Suomalainen rahapelaaminen 2019 (THL, Tilastoraportti 8/2020)

Peluurin ja Peliklinikan lausunto hallituksen esitysluonnokseen arpajaislain muuttamisesta

Tiltin ja Sininauhaliiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen arpajaislain muuttamisesta

Arki ongelmapelaajan silmin -kampanja

Millaista on yrittää olla pelaamatta, kun arkinen ympäristö on miinoitettu rahapeleillä ja niiden mainoksilla? Tai kun kauppareissua varjostaa pelko siitä, että häviää ruokarahat jo kaupan aulassa? Arki ongelmapelaajan silmin -kampanja nostaa esiin rahapelaamisen ja rahapelimainonnan näkyvyyden arkisissa ympäristöissä. Tieto- ja tukipiste Tiltin kävijät kertovat valokuvin ja sanoin, millaiselta näyttää arkinen ympäristömme, kun sitä katsoo peliongelman linssin lävitse.

Rahapelien runsas näkyvyys ja saatavuus on riski

Suomessa rahapelaaminen on normalisoitu ja arkipäiväistetty. Vaikka rahapelaaminen on läsnä kaikkialla, suurin osa suomalaisista ei edes huomaa sen läsnäoloa. Rahapelien saatavuudella ja näkyvyydellä on merkittävä vaikutus rahapeliongelmien syntyyn. Ongelmallisesti pelaaville rahapelien näkyvyys ja runsas mainonta on riski. Peliklinikan asiakkaista 87 % koki Veikkauksen mainonnan liiallisena ja 60 % koki sen lisäävän pelaamistaan. 

Seuraa kampanjaa Peluurin Twitterissä

Lähteet

Suomalainen rahapelaaminen 2019 (THL, Tilastoraportti 8/2020)