Siirry sisältöön

Yleistä Peliklinikasta

Peliklinikka on rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus, joka tarjoaa apua myös muusta digipelaamisesta ja netin liikakäytöstä aiheutuviin haittoihin.  Se on Helsingin kaupungin, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen, järjestöjen ja valtion yhteishanke.

Peliklinikka palvelee pelaajia, heidän läheisiään ja heitä työssään kohtaavia ammattilaisia. Palvelut ovat maksuttomia, ja osa palveluista on valtakunnallisia.

Peliklinikka perustettiin, koska halusimme koota saman katon alle järjestöjen ja kuntien tarjoamia palveluja sekä niiden kehittämistä ja tutkimusta. Näin asiakkaat voivat joustavasti siirtyä eri palveluiden välillä ja samalla Peliklinikalle kertyy monipuolista tietoa peliongelmista ja osaamista niiden hoitoon. Tieto ei kumuloidu yksittäisissä työpisteissä, vaan ymmärryksen kehittyminen vie aikaa ja siihen tarvitaan paljon asiakkaita.

Peliklinikka on osa THL:n koordinoimaa kokonaishanketta rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen selvittämiseksi sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämiseksi STM:n hallinnonalalla.

Hankekumppanit

Peliklinikan hankekumppaneita ovat Helsingin kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lisäksi A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Sosped säätiö, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Hankekumppanit vastaavat Peliklinikan kustannuksista kukin sovitulla panoksellaan tuottaen oman osansa Peliklinikan palvelukokonaisuudesta. Avo­hoi­dosta vas­taavat Helsingin kaupunki sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. THL kattaa koordinaation, tutkimuksen sekä seurannan ja arvioinnin kustannukset. Peluurin toiminnan rahoitus tulee Veikkaukselta  ja sen hallinnosta vastaavat Sininauhaliitto ja A-klinik­kasäätiö. Tiltti on Sininauhaliiton STEA-rahoitteinen hanke.

Hankekumppanit ovat edustettuina Peliklinikan yhteistoimintaryhmässä. Yhteistoimintaryhmän kokoonpanon löydät täältä.

Tutkimus

Peliklinikan suuri asiakasmäärä tuottaa merkittävää tietokantaa, jonka kautta suomalaisen rahapeliongelman kuva ja suomalaisen rahapeliriippuvuudesta kärsivän pelaajan profiili tarkentuvat.

Osaamisen levittäminen

Peliklinikalla kehitetyistä toimintamalleista saatuja kokemuksia hyödynnetään muissa palveluissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa Peliklinikan hyvien käytäntöjen levittämisestä muualle Suomeen. Lue lisää julkaisuista THL:n sivuilta. 

Peliklinikka osallistuu myös pelihaittatoimijoiden valtakunnalliseen yhteistyöhön.