Siirry sisältöön

Pilotti rahapeliongelman hoidosta osana yhdyskuntapalvelua

Rahapeliongelmaa tutkitaan aktiivisesti kansallisesti ja kansainvälisesti, mutta rahapeliongelman esiintyvyyttä ja yhteyttä rikollisuuteen ja tuomioihin on tutkittu varsin vähän. Vankien päihdekuntoutuksessa olisi kuitenkin syytä huomioida myös mahdollinen rahapeliongelma ja räätälöidä tälle erityisryhmälle paras mahdollinen palvelu, tuki ja hoitopolku. Keväällä 2019 käynnistyneessä ainutlaatuisessa kokeilussa yhdistettiin rahapeliongelmien käsittely osaksi yhdyskuntapalvelua.

Rahapeliongelmien käsittelyn kokeilu tehtiin yhteistyössä Peliklinikan ja Helsingin sekä Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimistojen kanssa. Kokeilu on tärkeä päänavaus esimerkiksi uusintarikollisuuden ehkäisyssä.

Ongelmallisen rahapelaamisen on todettu lisäävän lähisuhdeväkivallan mahdollisuutta ja talousongelmat liittyvät lähes aina rahapeliongelmaan. Hallitsemattoman rahapelaamisen seurauksena kasaantuneita rahahuolia pyritään ratkaisemaan usein pikavipeillä ja kulutusluotoilla. Rahapelaaminen voi myös aiheuttaa rikollisuutta kuten kavalluksia, petoksia ja varkauksia, joilla joko ylläpidetään rahapelaamista tai maksetaan pelivelkoja.

Koulutusta rahapeliongelmien puheeksiottoon

Rahapelaaminen jää helposti tunnistamatta myös rikosseuraamusjärjestelmässä puheeksioton vaikeuksien ja tiedonpuutteen vuoksi. Vuonna 2018 Turun ja Vanajan vankiloissa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan vankiloiden ja rikosseuraamuslaitoksen palvelujen piirissä työskentelevien ammattilaisten mielestä jopa 86 % oli sitä mieltä, että rahapeliongelmat yleensä ovat lisääntyneet. Silti lähes puolet totesivat, että heidän tietonsa rahapeliongelmasta kärsivien asiakkaiden auttamiseen ovat melko tai täysin riittämättömät.

Yhdyskuntaseuraamustoimistojen työntekijät koulutettiin rahapeliongelmien puheeksiottoon ja tunnistamiseen. Apuna tässä käytettiin vuonna 2019 julkaistua Peliklinikan, THL:n sekä EHYT ry:n yhdessä tekemää Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineistoa. Tämä kaikille sote-ammattilaisille soveltuva tukiaineisto tarjoaa selkeän ja helppokäyttöisen toimintamallin rahapeliongelman tunnistamiseen ja puheeksiottoon sekä lyhytneuvontaan.

Yhdyskuntaseuraamustoimistojen työntekijät pystyivät myös tarvittaessa ohjaamaan henkilön Peliklinikan palveluiden piiriin. Työntekijät saattoivat myös hyödyntää Peliklinikan ammattilaisille tarjottavia konsultaatiopalveluja kuten työnohjausta ja neuvontaa.

Kokeilun pohjalta valtakunnallinen toimintamalli

Kokeilu on ainutlaatuinen ja sen pohjalta luodaan jatkossa valtakunnallinen toimintamalli rahapeliongelmaa käsitteleväksi palvelusisällöksi yhdyskuntapalvelussa. Lisäksi rahapeliongelman tunnistaminen, puheeksiotto ja lyhytneuvonta halutaan sisällyttää tulevaan yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankiloiden yhteiseen tietojärjestelmään.

Lisätietoja

Corinne Björkenheim
Projektipäällikkö
Puh. 040 175 8244
corinne.bjorkenheim [ät] hus.fi