Siirry sisältöön

Rahapelaamisen puheeksiotto voi ehkäistä vakavan rahapeliongelman kehittymisen – sote-ammattilaisille suunnattu opas uudistettu

Rahapelaaminen puheeksi– tukiaineisto tarjoaa sote-ammattilaisille selkeän toimintamallin rahapelaamisen puheeksiottoon, ongelman tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan. Tukiaineiston uudistuksessa päivitettiin sisältöä, selkiytettiin rakennetta sekä havainnollistettiin puheeksiotto-toimintamallia.

Pelaaminen voi aiheuttaa pahimmillaan erilaisia talouteen, ihmissuhteisiin ja terveyteen liittyviä vakavia haittoja. Tukiaineiston avulla ammattilainen voi auttaa riskitasolla pelaavaa pohtimaan omaa rahapelaamisen tasoaan jo ennen kuin tilanne kehittyy varsinaiseksi rahapeliongelmaksi asti. Lisäksi ammattilainen voi tukiaineiston ohjauksella tunnistaa rahapeliongelman ja antaa asiakkaalle lyhytneuvontaa niin, että tilanne saadaan hallintaan. 

Riskitason rahapelaamisen tunnistaminen on tehokas keino ehkäistä rahapeliongelman kehittyminen. Rahapelaamisen voi ottaa puheeksi asiakkaan kanssa esimerkiksi samassa yhteydessä, kun kysytään päihteiden käytöstä tai taloudellisesta tilanteesta. 

”Pelaatko rahapelejä?” on hyvä keskustelun avaus

Oppaassa on valmiita kysymyksiä, joita voi suoraan hyödyntää keskustelussa asiakkaiden kanssa. Liikkeelle voi lähteä kysymällä yksinkertaisesti pelaako asiakas rahapelejä. Aineistossa kuvataan havainnollisesti, miten tämän jälkeen voi tilannetta lähteä kartoittamaan.

Tukiaineisto sisältää konkreettisia menetelmiä kuten arvioinnissa käytettäviä mittareita ja lomakkeita asiakastyön tueksi. Aineisto pohjautuu motivoivan haastattelun toimintatapaan, jonka avulla voi vahvistaa asiakkaan muutosmotivaatiota ja hänen itsereflektiotaan sekä auttaa häntä löytämään itse ratkaisuja pulmallisiin tilanteisiin. 

Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineisto muodostuu kolmesta osiosta, jotka voi käydä läpi esimerkiksi peräkkäisillä käyntikerroilla: 

  • rahapelaamisen puheeksiottaminen, riskitason ja mahdollisen rahapeliongelman tunnistaminen sekä asiakkaan pelitapojen tarkastelu
  • rahapelaamisen haittojen ja hyötyjen tarkastelu sekä muutostavoitteen asettaminen
  • tavoitteessa pysymisen seuraaminen ja jatkotuen tarpeen arviointi

Aineisto sote-ammattilaisten työn tueksi

Aineiston uudistustyö on tehty yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n sekä Peliklinikan kanssa.

Rahapelaaminen puheeksi- tukiaineisto on ladattavissa maksutta Julkarista ja tilattavissa THL:n kirjakaupasta. Aineistoon läheisesti liittyvä Avaimia rahapeliongelman hallintaan- opas on myös päivitetty, julkaisu toimii asiakkaalle omatoimisen muutoksen tukena.

Tutustu Rahapelaaminen puheeksi: Puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta– oppaaseen ja Avaimia rahapeliongelman hallintaan– oma-apuoppaaseen Julkarissa.