Siirry sisältöön

Rahapelikysely 2017 alkaa Peliklinikalla – tietoa kerätään rahapeliongelmaan apua hakevilta pelaajilta

Mitä mieltä olet rahapelien markkinoinnista Suomessa? Oletko tietoinen Veikkauksen pelaamisen hallintatyökaluista? Millaisia seurauksia rahapelaamisella voi olla?

Peliklinikalla alkaa tutkimus, joka kartoittaa suomalaisten rahapelaamista ja rahapelien markkinointiin liittyviä mielipiteitä. Tutkimus on viime vuonna toteutetun kyselyn toinen vaihe ja se on osa laajempaa tutkimushanketta.

Tutkimus toteutetaan tammi-maaliskuun aikana

Tietoa kerätään Avohoidosta, Peluurin auttavasta puhelimesta ja chatista, Peli poikki -ohjelmasta ja / tai Tiltistä apua hakevilta täysi-ikäisiltä pelaajilta. Tutkimus toteutetaan  15.1.-30.4.2018. Tutkimukseen vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja anonyymia. Asiakkaan antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Peliklinikalla toteutettava tutkimus osa suurempaa väestökyselyä

Rahapelikysely kartoittaa suomalaisten rahapelaamista, peliyhtiöiden markkinointia ja rahapelihaittoja sen jälkeen, kun Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto Oy yhdistyvät yhdeksi Veikkaus Oy:ksi vuonna 2017. Viime vuonna toteutettu tutkimus koski tilannetta ennen yhdistymistä.

Tarkoituksena on selvittää, onko yhdistymisellä joitakin mahdollisia seurauksia, ja jos on, millaisia ne ovat. Rahapelikysely 2017 muodostuu aikuisväestöön kohdistuvasta väestötutkimuksesta ja Peliklinikan asiakkailta kerättävästä aineistosta.

Arpajaislaissa velvoitetaan seuraamaan ja tutkimaan väestön rahapelaamista ja rahapelihaittoja. Tutkimus toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta THL:n, Tilastokeskuksen sekä  Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen yhteistyönä.

Lue lisää:
Rahapelikysely 2016 : Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet rahapeliongelmaan apua hakevien Peliklinikan asiakkaiden näkökulmasta
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-974-3 
THL:n sivuilta: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/raha… 
Tilastokeskus: http://www.stat.fi/tup/htpalvelut/tutkimukset/rahapelikysely.html