Siirry sisältöön

Rahapeliongelmat koskettavat koko perhettä

Pääkaupunkiseudun Praksiksen taloussosiaalityön oppimisverkostossa marraskuussa aiheena olivat myös rahapeliongelmat lapsiperheissä. Rahapeliongelma vaikuttaa koko perheeseen eli talouteen, kotiin ja ihmissuhteisiin. Tilanteesta selviämiseen koko perhe kaipaa apua.

Minna-Kesänen-ja-Hanna-Karmakka-Asare
Minna Kesänen ja Hanna Karmakka-Asare kantavat huolta ongelmallisesti rahapelaavien läheisistä.

Erikoissuunnittelija Minna Kesänen THL:stä kertoo seuraavaa.
– Rahapeliongelmat koskettavat pelaajien lisäksi noin 900 000 läheistä. Vaikka rahapeliongelma vaikuttaa koko perheeseen, palvelujärjestelmä ei vielä tunnista läheisten avun tarvetta, ellei hänellä ole selkeitä omia ongelmia tai oireita kuten esimerkiksi masennusta. Tarjoamalla apuaaikaisemmin voisi ehkäistä näitä ongelmia.

Moni asia myös lapsen elämässä aukeaa rahalla ja perhe voi pudota hyvätuloisuudesta niukkuuteen nopeastikin. Tämä aiheuttaa stressiä, huolta ja hätää lapsille, ja he alkavat helposti kantaa tarpeetonta huolta vanhemmistaan. Pelaava vanhempi voi myös upota pelaamiseen niin, ettei kykene huolehtimaan lapsen hoidosta.

Puolisolle rahapeliongelman paljastuminen on usein kova shokki ja puolisot voivat olla hyvin erilaisissa tunnetiloissa.

– Kun tilanne paljastuu, pelaaja voi olla jopa helpottunut kun hänen ei tarvitse enää salailla tilannetta. Puolisolle puolestaan uutinen on järkytys. Puoliso joutuu usein kantamaan isoa vastuuta arjen hoitamisesta ja perhe voi häpeän vuoksi eristäytyä läheisistään, Kesänen pohtii.

Koko perhe kaipaa tukea

Tärkeää olisi tukea koko perhettä, tarjota tietoa rahapeliongelmasta ja niistä toipumisesta. Tässäkin tunteiden käsittely on vähintään yhtä tärkeää kuin konkreettisissa talousongelmissa auttaminen.
Puolisoa auttaa usein jo pelkkä tieto rahapeliongelmasta ja konkreettisista asioista, joilla hän voi esimerkiksi suojata perheen rahoja ja välttää pelaamista edesauttavien toimintamallien ylläpitoa kuten esimerkiksi valehtelua pelaajan puolesta. Tärkeää on myös auttaa puolisoa huolehtimaan omasta jaksamisestaan ja lasten tarpeista ja miettiä, mitä hyviä asioita perheessä voidaan tehdä rahapeliongelmasta huolimatta.

Sosiaalityö voi tarjota välineitä oman tilanteen arviointiin, muutosten tekemiseen ja rahapeliongelmaan liittyvän stigman vähentämiseen. Keskeistä on tietysti myös varmistaa perheen perustarpeet eli asunto ja ruoka.

Lapset kaipaavat muun muassa ikätasoista tietoa rahapeliongelmista, rauhoittelua ja sen korostamista, että he voivat saada apua aikuisilta ja viime kädessä aikuiset ovat vastuussa ongelmien ratkaisusta. Tarvittaessa lapsille voidaan tarjota lisätukea lastensuojelusta.

Vertaiskeskusteluja Tiltin Perheklubissa

Peliklinikan yhteydessä toimiva tieto- ja tukipiste Tiltin Perheklubissa pelaajat ja heidän läheisensä ovat samassa ryhmässä keskustelemassa tilanteesta. Yhteinen ryhmä auttaa näkemään toisen osapuolen näkökulmaa, eikä siellä tarvitse näytellä lapsille, että kaikki on hyvin. Perheklubin toiminnasta kertoi Perheklubista opinnäytetyönsä tehnyt asiakastyöntekijä ja kokemusasiantuntija Hanna Karmakka-Asare.

Taloushuolet ovat pinnalla läheisten mielissä ja läheisestä voi tulla perheen talouden portinvartija ja eräänlainen välitystilin ylläpitäjä. Rahapeliongelma aiheuttaa myös häpeää ja tästä kannustetaan puhumaan avoimesti.

Puolisoiden lisäksi isovanhemmat usein huolehtivat omista aikuisista lapsistaan ja haluavat viimeiseen asti pelastaa heidät. Tämä johtaa helposti siihen, että isovanhemmat pohtivat ylläpitivätkö he ongelmaa esimerkiksi lainaamalla rahaa tai miten he ”rakastivat” lapsiaan rahalla. Tämä mahdollistamisen ja huolenpidon jännite herättää paljon ajatuksia monella läheisellä.

Läheisten palvelupolun kehittäminen alkaa

Läheisten tilanteen kartoittamiseksi ja helpottamiseksi Peliklinikalla onkin aloitettu läheisten palvelupolun nykytilan kuvaaminen ja palvelupolun kehittämistä jatketaan vuonna 2020.

Lisätietoja

Tutustu esitykseen Rahapeliongelmat lapsiperheessä Minna Kesänen

Tutustu opinnäytetyöhön Hanna Karmakka-Asare ”Se kun me ollaan kaikki samassa ryhmässä rahapeliongelmaiset ja läheiset : kokemuksia Tiltin Perheklubista

Minna Kesänen, erikoissuunnittelija, THL
minna.kesanen(ät)thl.fi

Hanna Karmakka-Asare, asiakastyöntekijä, Tiltti
hanna.karmakka-asare(ät)sininauha.fi