Siirry sisältöön

Yhteistyökumppaneille: Valtakunnallinen rahapeliongelman tuen ja hoidon kehittämistyö muutoksessa – Helsingin Hakaniemestä saa apua raha- ja digipeliongelmiin myös jatkossa

Peliklinikalla on toteutettu valtakunnallista rahapeliongelman tuen ja hoidon kehittämistyötä yhteistyössä THL:n kanssa. Kehittämistyön muutoksessa pelaajat ja heidän läheisensä saavat edelleen apua peliongelmiin samoissa tiloissa Hakaniemessä. Muutos koskee toimijoiden välistä yhteistyötä, joka siirtyy Peliklinikalta osaksi uutta valtakunnallista pelihaittaverkostoa. Kehittämistyön muutokset eivät vaikuta asiakastyöhön. 

Peliklinikan asiakastyö jatkuu entiseen tapaan nykyisissä tiloissa. Tieto- ja tukipiste Tiltin toiminta jatkuu normaalisti. Myös helsinkiläiset sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaat voivat edelleen hakeutua hoidolliseen keskusteluun ja jo sovitut tapaamiset jatkuvat normaalisti. Samoissa tiloissa jatkavat myös valtakunnallisen Peluurin verkossa toimivat palvelut sekä digipelaajille tarkoitettu Restart. Myös palveluiden oma tutkimus- ja kehittämistoiminta jatkuu. 

Ammattilaiset voivat ohjata asiakkaita palveluihin entiseen tapaan 

Käytännössä muutos ei vaikuta asiakkaille tarjolla oleviin palveluihin. Ammattilaiset voivat ohjata ongelmallisesti pelaavia asiakkaita ja heidän läheisiään tuen piiriin entiseen tapaan Hakaniemessä sijaitseviin tiloihin. Sininauhaliiton pelihaittatyö ja Helsingin kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen peliongelmien hoito jatkuvat nykyisissä toimitiloissa ainakin kesäkuun 2024 loppuun asti. Palvelut jatkuvat vielä tämän jälkeenkin, vaikka niiden fyysiseen sijaintiin saattaa tulla muutoksia. Hoidollisen keskustelun ajanvaraukseen on tulossa muutoksia maaliskuussa. Tiedotamme näistä muutoksista myöhemmin.   

Peliklinikan uraauurtava työ koottu loppuraporttiin 

Peliklinikalla on tehty uraauurtavaa työtä suomalaisen rahapeliongelman kuvaamisessa ja hoidon kehittämisessä vuodesta 2010 alkaen. Peliklinikan monipuoliset palvelut ja monitoimijainen toteutusmalli ovat mahdollistaneet kehittämisen, tilastotietojen keräämisen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen. Tätä kuvataan lokakuussa julkaistussa Peliklinikan loppuraportissa, johon on tiivistetty Peliklinikan toiminta vuosina 2010-2023. Ääneen pääsevät myös Peliklinikan asiakastyöntekijät, jotka kertovat asiakkaiden ja läheisten kohtaamisesta, toipumisen poluista ja rahapeliongelmia koskevasta yhteiskunnallisesta keskustelusta.

Tutustu Peliklinikan loppuraporttiin tästä (pdf)

Tutustu Peliklinikan loppuraportin tilastoliitteeseen vuosilta 2022-2023 tästä (pdf)

Tukea hyvinvointialueille uuden pelihaittaverkoston myötä 

Pelihaittaverkostoa rakennetaan alueellisten palvelujen sekä ammattilaisten tueksi. Verkostomaisen rakenteen tarkoituksena on koota yhteen rahapelihaittatyön toimijat ja ammattilaiset. Verkosto jalkauttaa alueelliseen työhön tutkimustietoa, hyviä käytäntöjä sekä malleja. Verkosto tarjoaa myös ammattilaisille tukea rahapelihaittatyöhön.

Verkoston jäsenet saavat tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, ja heitä voidaan kutsua mukaan kehittämään tulevaisuuden pelihaittatyötä. Yhteystietojen antaminen ei kuitenkaan velvoita Sinua osallistumaan verkoston toimintaan. 

Anna tästä yhteystietosi THL pelihaittaverkostoon

Peliklinikka THL:n koordinoimana hyvinvointialueiden, valtion ja järjestöjen yhteishankkeena ja Helsingin Hakaniemessä sijaitsevien palveluiden hallinnollisena rakenteena päättyy vuoden 2023 loppuessa. Myös Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Soccan lähes 15 vuotta kestänyt työskentely rahapeliongelmien parissa päättyy tällä erää. Socca on toiminut Peliklinikan hallinnoijana vuodesta 2010. 

Kiitämme lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitamme, kehittämiseen osallistuneita työntekijöitä ja asiakkaita sekä Peliklinikalle asiakkaita ohjanneita työntekijöitä. Ilman teitä Peliklinikan toiminta ei olisi ollut mahdollista!   

Peliklinikan hankekumppaneita ovat Helsingin kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden lisäksi A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Sosped-säätiö, Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Socca sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).  

Lisämateriaalia 

Lisätietoja antavat 

Tulevaan pelihaittaverkostoon liittyvät yhteydenotot:

Tanja Airaksinen, kehittämispäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
029 524 7574
tanja.airaksinen@thl.fi 

Peluurin ja Tieto- ja tukipiste Tiltin toimintaa koskevat yhteydenotot:

Inka Silvennoinen, päällikkö
Sininauhaliiton pelihaittatyö
040 760 8507
inka.silvennoinen@peluuri.fi 

Helsingin kaupungin avohoitoon/hoidollisiin keskusteluihin liittyvät yhteydenotot:

Aila Ronkanen, psykososiaalisen työn päällikkö
Helsingin kaupunki
050 402 0888
aila.ronkanen@hel.fi 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen avohoitoon/hoidollisiin keskusteluihin liittyvät yhteydenotot:

Monika Eklund, päihdehuollon kuntouttavat palvelut, toimintayksikön esimies
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
040 596 2920
monika.eklund@vakehyva.fi